2017: Krajské přehlídky - taneční obor

Krajská postupová přehlídka současného tance mládeže a dospělých - Prostějov 29.4.2017

Žáci od 15 let

Zasněně
účast

 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Otrokovice 7.4.2017

Žáci do 15 let

Živly
ocenění za výtvarné zpracování,
využití zvolené rekvizity
a citlivost v tanečním projevu
postup do celostátního kola
Hudbou k tanci - tancem k hudbě

ocenění za jevištní koncept
a originální zvukovou a rytmickou složku

 
Pod africkým sluncem ocenění za soulad skupiny