2015: Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ
Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje
ZUŠ Taussigova, Praha 8, 15. května 2015

Garguláková Bára
3. kategorie
p. uč. Jan Lukáš
Čestné uznání I. stupně