Kritéria přijímacích zkoušek

Tři pásma hodnocení:

7-9 bodů - velmi talentovaný, splňuje požadavky 

5-6 bodů - méně talentovaný, splňuje částečně požadavky

1-4 bodů nesplňuje požadavky, nepřijat  

 

Hudební obor:

- zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje (u těch, kteří již hrají) 

Literárně-dramatický obor:

- připravený text, popř. recitace básně, rozhovor 

Taneční obor:

- pohybové schopnosti, rytmické cítění 

Výtvarný obor:

- kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)