PROJEKT ORCHESTRU ČF a ZUŠ 2015

Talentovaní žáci základních uměleckých škol z 5 krajů ČR (Plzeňský, Praha, Královehradecký, Moravskoslezský a Zlínský) se už podruhé setkají ve společném orchestru, kde s nimi budou muzicírovat také členové České filharmonie. Vzniklé těleso vystoupí pod taktovkou dirigenta Ladislava Ciglera a šéfdirigenta ČF Jiřího Bělohlávka.

Program
-    Bedřich SMETANA: Šárka z cyklu Má vlast
-    Antonín DVOŘÁK: Symfonie č. 8 G dur op. 88 "Anglická"
-    Orchestr žáků základních uměleckých škol
-    Ladislav CIGLER - dirigent
-    Jiří BĚLOHLÁVEK - dirigent

1.   
P. Kadlec (ČF) - edukační oddělení pořádá na 200 akcí ročně, z nichž projekt AZUŠ ČR - ČF patří mezi ty nejvýznamnější, neboť umožňuje účastníkům (filharmonikům i žákům a učitelům ZUŠ) zcela odlišnou rovinu prožitku. Ocenil propojení dvou skupin - filharmonici a žáci v jednom projektu.

2.   
M. Pikhart (AZUŠ) - letošní sezóna navázala na předchozí první ročník, který byl postaven na čtyřech orchestrech. Tento ročník je koncipován jako projekt se zapojením většího počtu škol. Projekt je chápán jako prezentace segmentu ZUŠ jako celku. Kraje se cyklicky střídají po třech letech, v letošním roce se zúčastňují žáci ze ZUŠ krajů - Praha, Královehradecký, Plzeňský, Zlínský, Moravskoslezský.

3.   
Zemská soustředění
neděle 22. 3., sobota 30. 5. 2015, ZUŠ Praha, Na Popelce - pro kraj Praha, Plzeňský, Královéhradecký
sobota 28. 3. 2015, ZUŠ Uherský Brod - pro kraj Moravskoslezský, Zlínský
sobota 16. 5. 2015, ZUŠ Ostrava Poruba, J. Valčíka - pro kraj Moravskoslezský, Zlínský

4.   
Závěrečné soustředění v Praze
17. 6. začátek soustředění Hostivaři na VŠ kolejích (ubytování a stravování)
18. 6. a 19. 6. zkoušky ve zkušebně Českého národního symf. orchestru v Hostivaři (areál VŠ kolejí)
20. 6.  a 21. 6. zkoušky v Rudolfinu a relaxační program
21. 6. koncert v Rudolfinu

Naši školu reprezentovali tito žáci:

Kalivodová Lucie - violoncello

Komárková Leona - violoncello

Vrajík Filip - trombón 

zus_cf_2015.jpg    FOTOGALERIE ZE ZKOUŠEK