2012: Výsledky v ústředních kolech soutěže ZUŠ - hudební obor

Ústřední kolo v sólovém zpěvu - ZUŠ Turnov

Tereza Hromádková - sólový zpěv - p.uč. Denisa Míčová - čestné uznání


Ústřední kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje - ZUŠ Kladno

Karolína Kozubíková - příčná flétna - pí.uč. Jiřina Vodičková - 3.místo