--------
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
Advertisement
PřihlášeníVýtvarný obor
 

sídlí v samostatné budově se zahradou na sídlišti v Malenovicích. Výuka probíhá ve třech ateliérech, nově vybavené modelovně s keramickou pecí a za příznivých povětrnostních podmínek také na zahradě školy.VO má také svou pobočku v Tečovicích a Mysločovicích. 

Přípravná výtvarná výchova

Zde jsou zařazeny děti z MŠ ve věku od pěti let a žáci 1. a 2. tříd základních škol. Z počátku jde zejména o dětský projev spojený s citovou složkou a hravou výtvarnou činností. Prostřednictvím takto zaměřeného vyučování jsou děti vedeny k výtvarnému pohledu na okolní svět a jeho poznání.

1. - 6. ročník výtvarného oboru I. stupně

Je určen žákům 3. - 8. tříd základních škol. Tato výuka je obohacena o bližší poznání různých grafických technik např. linoryt, suchá jehla, gumotisk, monotyp, tisk z koláže. Při modelování se už nejedná pouze o práci s keramickou hlínou, ale poznávají i další materiály jako např. sádra, noviny a pletivo, ze kterých lze vykašírovat prostorové objekty. Do dekorativních činností spadá glazování (barvení) keramických výrobků, různé druhy batiky, koláže a také gobelíny. Hlavními předměty ovšem zůstávají kresba a malba, které výrazně rozvíjí dětskou představivost.

7. ročník výtvarného oboru I. stupně

Navštěvují žáci 9. ročníku základních škol. V tomto ročníku mají žáci možnost předvést svým rodičům a blízkému okolí, čemu všemu se naučili. Žák - absolvent si vybere téma, které zpracuje v kresbě, malbě, grafice a keramice. Závěrečné práce všech absolventů jsou pak vystaveny. Již tradičně výstava absolventských prací probíhá na konci školního roku v městském divadle ve Zlíně,kde si ji může prohlédnout široká veřejnost.

1. - 4. ročník II. stupně

Zde dochází studenti středních škol. Vyučuje se zde další předmět - výtvarná kultura ,ve které se žáci zabývají dějinami umění,navštěvují výstavy uměleckých osobností a připravují se na umělecké vysoké školy. Znalosti absolventů II. stupně ústí do uceleného souboru poznatků, s nimiž by měli dokázat aktivním a tvůrčím způsobem tvořit.

Rozšířená výuka

V rozšířené výuce se připravují žáci na talentové zkoušky středních a vysokých škol. Při této výuce se klade důraz na kresbu, která musí být perfektně zvládnutá a trénuje se na sádrových bustách, živých modelech a různých typech zátiší. Dále se modelují sádrové odlitky ze sochařské hlíny. Malba naopak vychází z osobitých pocitů a fantazie (např. znázornění hudby, vůní, ročních období atd.)

Výtvarný obor ZUŠ Zlín-Malenovice má dlouholetou tradici a je oblíbený mezi žáky. V současné době navštěvuje výtvarný obor 245 žáků.

Rodiče mají možnost zapsat své dítě do výtvarného oboru v odpoledních hodinách v průběhu celého školního roku.

Informace: tel. 577 103 496

Fotogalerie výtvarného oboru

e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

 

  Základní umělecká škola Zlín - Malenovice , 2007 / Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.