--------
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
Advertisement
PřihlášeníTaneční obor
 
Vedoucí tanečního oboru je Tereza Škubalová a obor navštěvuje 66 žáků.

 

Podchycuje a rozvíjí pohybové nadání dětí a pěstuje správné držení těla. Poskytuje základy odborného tanečního vzdělání, které umožňuje uplatnit se v tanečních souborech nebo v povoláních pro něž jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.

Výuka je zajištěna kvalifikovanými učitelkami a probíhá v tanečním sále zahradního pavilonu školy. Žáci hudebně pohybové výchovy a žáci nejstarších ročníků využívají také velký zrcadlový sál ZUŠ.

      

Předškolní a přípravná taneční výchova (od 5 let)

  • kultivuje přirozený dětský pohybový projev
  • formou pohybových her a hravých cvičení dává tanečnímu projevu určitý řád

I. stupeň (od 7 let)

  • Taneční průprava
  • Klasický tanec (balet)
  • Lidový tanec
  • Současný (moderní) tanec
  • Taneční praxe

II. stupeň (od 14 let)

  • zaměření na zdokonalování anečních technik, především moderního tance

Nadaní žáci starších ročníků pracují v souboru tanečního oboru -  Taneční divadlo Netopýr a v přípravném souboru Netopýrci. Soubory se zúčastňují soutěží, tanečních festivalů a společných projektů ZUŠ.

  Základní umělecká škola Zlín - Malenovice , 2007 / Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.