--------
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
Advertisement
PřihlášeníLiterárně dramatický obor

 

Ludmila Keřkovská, absolventka JAMU v Brně dokázala vytvořit inspirující prostředí a začlenila obor do každodenního života školy a dokázala vzbudit zájem o tento obor, proto má nyní 48 žáků. Druhým pedagogem je od letošního školního roku na částečný úvazek Veronika Pavlíčková.

Literárně dramatický obor ZUŠ je oborem komplexním a syntetickým. Zahrnuje všechny umělecké obory - hudební, výtvarný, taneční, hlasovou výchovu a zpěv, literaturu a filosofii a slučuje je v jeden jediný celek: dramatický výstup nebo divadelní představení.

 

 

Struktura studia:

- přípravné studium pro děti ve věku od 5 let
- základní studium I. stupně pro děti od 7 let
- základní studium II. stupně pro mládež od 14 let
- kurz pro dospělé

 

  Základní umělecká škola Zlín - Malenovice , 2007 / Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.