--------
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
Advertisement
PřihlášeníHudební obor
 
V současné době má hudební obor 26 interních, 2 externí učitele a 425 žáků.

Poskytuje možnost výuky na množství hudebních nástrojů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými učiteli. Samozřejmostí je teoretická příprava - hudební nauka. Žáci jsou od 2. a 3. ročníku individuální výuky zařazováni do souborových a komorních her. Škola pořádá měsíčně žákovské koncerty, kde mladí muzikanti prezentují výsledky svého snažení, a už tradicí se staly vánoční koncerty a hudební dostaveníčka.

 

Předškolní taneční a hudební výchova

Ve školním roce 1999 / 2000 se poprvé podařilo v ZUŠ Zlín-Malenovice otevřít hudebně taneční výchovu pro děti předškolního věku. V letošním školním roce probíhá již jedenáctý ročník. Nejtalentovanější děti mohou být bez výběrového řízení přijaty do hudební třídy ZŠ, tř. Svobody 868, Zlín-Malenovice, která má rozšířenou výuku hudební výchovy.

Přípravné studium

Žáci první třídy, zájemci o hru na hudební nástroj, navštěvují od září 2 hodiny výuky. První hodina, tzv. přípravná hudební výchova, ve které se věnují zpěvu, rytmice, hrají na Orffovy hudební nástroje, učí se vnímat a prožívat hudbu. Hravou formou se pozvolna seznamují i se základními poznatky z hudební teorie. Druhá hodina probíhá formou  skupinové výuky na hudební nástroj, zvolený podle zájmu a talentu dětí. Cílem této výuky je vhodnými a přiměřenými formami rozvíjet to, co je pro děti tohoto věku typické - radost z pohybu a zpěvu.

Rodiče mají možnost zapsat své dítě do hudebního oboru v odpoledních hodinách v průběhu celého školního roku v ředitelně školy. Informace: tel. 577 104 317

 

  Základní umělecká škola Zlín - Malenovice , 2007 / Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.