--------
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
Advertisement
         
Zřizovatel
zlinsky_kraj.jpg
 
Projekt
ZUŠka? ZUŠka!

zusmazuska_logo.jpg

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje ZKOLA
logo_zkola.jpg

 
PřihlášeníÚřední deska
Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění vyhlášky 416/2008 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název povinného subjektu
Základní umělecká škola Zlín-Malenovice


2. Důvod a způsob založení
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody 868, 763 02 Zlín-Malenovice, stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zřizovací listina Základní umělecká škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody 868 byla pod č. 265/2001 vydána po schválení zastupitelstvem Zlínského kraje dne 13.6 2001. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením zastupitelstva Zlínského kraje č.j. 3 500/2001/ŠK s účinností od 28. 11. 2001. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31. 8. 2005 s účinností od 1.9.2005. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17. 6. 2009. Dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0258/Z10/10 ze dne 17.3.2010. Dodatkem č. 5 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0407/Z14/14 ze dne 10.12.2014. Dodatkem č. 6 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0383/Z13/18 ze dne 25.6.2018.

 Rozhodnutím MŠMT č. j. 1152/10-ZL je škola zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 24.5.1996 jako základní umělecká škola.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání a je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Zlín-Malenovice.4. Kontaktní spojení
Adresa:
Základní umělecká škola Zlín-Malenovice
třída Svobody 868, Malenovice,
763 02 Zlín

Telefon: 577 104 317 

ředitel školy: 731 344 286
Fax: 577 104 317
Email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , www.zusmalenovice.cz

ID datové schránky:rmfx9ee 

Úřadovnou je sekretariát školy, v přízemí č. 1.b)

Úřední hodiny:
pondělí-pátek 10:00 - 12:00  14:00 - 16:00

5. Bankovní spojení

Peněžní ústav: Komerční banka Malenovice, číslo účtu: 162 061 0277/0100

6. IČ: 463 109 83

7. DIČ: škola není plátce DPH  

8. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů školy)
Školní řád ZUŠ Zlín-Malenovice
Školní vzdělávací program ZUŠ Zlín-Malenovice
Organizační řád ZUŠ Zlín-Malenovice
Výroční zpráva ZUŠ Zlín-Malenovice
Vnitřní předpisy školy (směrnice, prováděcí předpisy, příkazy ředitele školy)

Rozpočet školy:
http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/default.aspx

9. Místo a způsob, jak získat informace

Ústní podání
- telefonicky - telefon školy
- osobně - v kanceláři školy
Písemné podání
Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:
- identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
- předmět žádosti
- způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
- datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
Ústní podání
- telefonicky - telefon školy
- osobně - v kanceláři školy
Písemné podání
Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:
- identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
- předmět žádosti
- způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
- datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

12. Formuláře
přihláška ke studiu

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ke stažení na adrese:
http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané předpisy
Hlavní dokumenty školy jsou přístupné v kanceláři školy č.1 v úřední hodiny nebo na webových stránkách školy www.zusmalenovice.cz.

15. Úhrada za poskytování informací

- 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí
- 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
Bez licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2010 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Za kalendářní rok 2010 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Ve Zlíně dne 24. 2. 2011
Ivan Dřínovský, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2011 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Za kalendářní rok 2011 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Ve Zlíně dne 15. 2. 2012
Ivan Dřínovský, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2012 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Za kalendářní rok 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Ve Zlíně dne 18. 2. 2013
Ivan Dřínovský, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 13. 2. 2014

Ivan Dřínovský, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 11. 2. 2015

Ivan Dřínovský, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2015 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 12. 2. 2016

Ivan Dřínovský, ředitel školy 

Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 10. 2. 2017

Ivan Dřínovský, ředitel školy 

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2017 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 8. 2. 2018

Ivan Dřínovský, ředitel školy 

Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   

Za kalendářní rok 2018 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve Zlíně dne 7. 2. 2019

Ivan Dřínovský, ředitel školy 

  Základní umělecká škola Zlín - Malenovice , 2007 / Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.